Έκθεση TO THE FUTURE PUBLIC στο KMMN, Kassel

Η έκθεση TO THE FUTURE PUBLIC εγκαινιάζεται στο Kassel στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του KMMN platform,  στο Πανεπιστήμιο Kunsthochschule Kassel. 
 

Το KMMN είναι μια αυτόνομη πλατφόρμα και εκθεσιακός χώρος για ανεξάρτητες δράσεις, διεθνείς συναντήσεις και ανταλλαγές. Ένα σημείο συνάντησης ανάμεσα σε φοιτητές, λέκτορες και επισκέπτες στο Kassel, που τρέχει παράλληλα με τις 100 μέρες της documenta 14.

http://www.kmmn.space/

Η μετα-εκθεσιακή παρουσίαση του προγράμματος TO THE FUTURE PUBLIC αποτελείται από έναν διαδραστικό χάρτη, στο οποίο παρουσιάζεται υλικό από τα projects συμμετοχής. Ένα όχημα πολλαπλών αφηγήσεων, με εστίαση στον δημόσιο χώρο και στις δυναμικές σχέσεις έργου - κοινού και τοπικών πλαισίων, με συνεντεύξεις, καταγραφές δράσεων, εργαστηρίων ομιλιών και κείμενα.

Από την σκοπιά της Αθήνας, το πρόγραμμα TO THE FUTURE PUBLIC που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017, επιχειρεί, έξω από ιδρυματικές οριοθετήσεις, να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας, του διαλόγου και στην ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα σε εικαστικούς, ακτιβιστές και πρωτοβουλίες με τοπικές κοινότητες της Αθήνας, και ομάδες που δραστηριοποιούνται στα πεδία του δημόσιου χώρου και της αλληλέγγυας οικονομίας, σε ένα ανοιχτό εργαστήριο που συνδέει θεωρία και πράξη.  Ένα συμμετοχικό έργο τέχνης, και ένα ακτιβιστικό εργαλείο εμπλοκής, που επιχειρεί να στρέψει την προσοχή με άμεσο τρόπο προς τα περιβάλλοντα, τους προβληματισμούς και τις σχέσεις που καθορίζουν και ενημερώνουν τις τοπικές εικαστικές πρακτικές.

Μέσα από παρεμβάσεις, performance, εφήμερες εγκαταστάσεις, ερευνητικά projects, και εργαστήρια, η περιοχή του κέντρου της Αθήνας αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο που βιώνεται και επιτελείται - ένα πλέγμα συγκρούσεων, αμφισβητήσεων και καινοτομικών συνθέσεων.

Η εκθεσιακή παρουσίαση οργανώνεται αυτόνομα και χωρίς budget.